● Địa chỉ liên hệ 1: 06 Lê Lợi, Huế

● Địa chỉ liên hệ 2: 391 Nguyễn Tri Phương, Hồ Chí Minh

● Số điện thoại: 0234-629-6688

● Địa chỉ email: contact@weddingguu.com