● Văn phòng: 06 Lê Lợi, Huế

● Văn phòng: 62 Trần Quang Khải, HCM

● Số điện thoại: 0234-629-6688

● Địa chỉ email: contact@weddingguu.com